publicerad: 2021  
alun alunet el. alunen
alun·et
substantiv
a´lun el. a`lun
ett dubbel­salt av kalium och aluminium anv. bl.a. som garv­medel och bet­medel
alunbetning
belagt sedan mitten eller senare hälften av 1400-talet (Läke- och örte-böcker); fornsvenska alun; ur lat. alu´men med samma betydelse