SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
amnesi´ substantiv ~n amn·esinminnes­förlust el. svår minnes­störning psykol.tid.grav amnesianterograd amnesio­förmåga att skapa nya minnenretrograd amnesio­förmåga att åter­kalla befintliga minnensedan 1871av grek. amnesi´a med samma betydelse; jfr amnesti