SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
amorf [-mår´f] adjektiv ~t a·morfsom saknar form och struktur konkret el. abstrakt af.kem.glas är ett amorft materiali språket struktureras den amorfa verklighetensedan 1865av grek. am´orphos med samma betydelse, till a- ’ej’ och morphe´ ’form’