SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
anaforisk [-få´r-] adjektiv ~t ana·for·isksom syftar på ngt som tidigare nämnts särsk. om vissa pronomen och adverb admin.af.SYN.synonymtillbakasyftande relativa pronomen, t.ex. ”som”, är all­tid anaforiskaäv.som inne­bär (effekten av) anafor poetens anaforiska bruk av ordet ”helig”sedan 1904