SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
analfabetis´m substantiv ~en an·alfa·bet·ism·eno­förmåga att läsa och skriva hos person el. grupp pedag.kampen mot analfabetismen i Afrikafunktionell analfabetismo­tillräckliga läs- och skrivfärdigheter efter av­slutad skol­gångman varnade för att många barn lämnar grund­skolan med funktionell analfabetism sedan 1950