publicerad: 2021  
anamnes anamnesen anamneser
an·amn·es·en
substantiv
anamne´s
(redo­görelse för) en sjukdoms för­historia
autoanamnes
baserat på anamnes och klinisk bild väcktes miss­tankar om förgiftning med vit flug­svamp
äv. om den ut­veckling en patient genom­gått
belagt sedan 1847; av grek. anam´nesis 'erinran, håg­komst'