publicerad: 2021  
anapest anapesten anapester
ana·pest·en
substantiv
anapes´t
vers­fot med två obetonade stavelser följda av en betonad
ordet "anapest" är i sig självt en anapest
äv. om mot­svarande vers­mått
belagt sedan 1801; av grek. anap´aistos 'återstudsande'