SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
an`del substantiv ~en ~ar an|­del·en1(relativ) delaktighet t.ex. i visst resultat genom viss prestation el. i före­tag genom satsat belopp ekon.andelsbevisandelsägareaktieandelen aktie är en andel i ett före­tagstörsta andelen i fram­gången har regissörenäv. om erhållet värde baserat på delaktigheten (särsk. vid vinst­delning)NN ska ha en större andel av vin­sten efter­som han satsade meren andel (av/i ngt)sedan 1408kvittobrev på penningsumma utfärdat på Stegeborg av riddaren Jens Grym (Svenskt Diplomatarium)fornsv. an­del; av lågty. an­del med samma betydelse; jfr del 2relativ mängd utstr.JFRcohyponymdel 2cohyponym2halt 1cohyponymranson endast en liten andel av styrelse­proffsen är kvinnorandel (av ngt)sedan 1823