SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
an`delsboende [långt första e] substantiv ~t ~n an·dels|­bo·end·ettyp av boende där flera personer sam­äger och bebor en fastighet utan att bilda bostadsrätts­förening ekon.äv. om (fritids)boende med gemensam bostads­rätt (t.ex. veckoandelar i fjällby)sedan åtm. 1980-talet