SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
an`dlös adjektiv ~t and|­lössom har sinnena på hel­spänn så att andningen blir åter­hållen admin.psykol.barnen satt andlösa av skräck under filmenäv.som präglas av stark koncentration de väntade i andlös spänningunder andlös tystnad lästes resultaten uppandlös (av ngt)sedan 1798; 1859 i bildlig bemärkelsejfr fornsv. andalös ’som inte andas’