publicerad: 2021  
andtruten andtrutet andtrutna
and|­trut·en
adjektiv
an`dtruten
andfådd
andtruten (av något)
hon var så and­truten att hon knappt kunde tala
belagt sedan ca 1520 (Peder Månssons Skrifter på svenska); fornsvenska anda trothin; till tryta