SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
anestesiolog [-lå´g] substantiv ~en ~er an·est·esio·log·enläkare som är specialiserad på bedövningsmetoder med.anestesiologen lade en epidural­bedövning under förlossningenäv. om mot­svarande institution e.d.i best. f. sing. hon arbetar på anestesiologensedan 1963