publicerad: 2021  
angöra angjorde angjort, presens angör
verb
an`göra
äv. lös förbindelse, se göra an (låta) gå in i en hamn och lägga till
angöra något
färjan an­gjorde Helsing­borg
äv. (låta) lägga till vid en kaj eller dylikt
an­göra en brygga
ur­sprungligen ta säkra siktmärken av land, efter över­havs­segling
an­göra kusten
belagt sedan 1877; efter lågtyska andon, nederländska anmaken med samma betydelse, till an- 'i riktning mot'
angöraangörande, angöring
Att an­göra en brygga. Titel på en film av Hasse Alfredson och Tage Danielsson (1965)