publicerad: 2021  
angel angeln anglar
angl·ar
substantiv
ang´el
fisk­krok som är böjd i en stor, öppen båge
angelfiske; angelkrok
belagt sedan 1745; sv. dial. angel; gemensamt germanskt ord, besläktat med lat. un´cus 'krok'; jfr ur­sprung till 1ankare!!, äng