SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
an`knytning substantiv ~en ~ar an|­knyt·ning·en1förbindelse med ngn större helhet trafik.JFRcohyponymassociation 2 buss­linjen har anknytning till järn­vägen mellan Stock­holm och Göte­borgspec.an­slutning till telefon­växel eller en annan telefon­apparat kan jag få anknytning 290, tack?äv. bildligtvännerna hade alla anknytning till Göte­borganknytning (till ngn/ngt)sedan 1929; 1899 i sammansättn. anknytningsbangård2an­givande av idémässigt sam­band admin.komm.JFRcohyponymassociation 1 med anknytning till före­gående talare skulle jag vilja säga ...(med) anknytning (till ngn/ngt/SATS)sedan 1889