publicerad: 2021  
anlita anlitade anlitat
verb
an`lita
söka upp (någon) eller an­vända (något) för att få hjälp
någon anlitar någon/något (för något/att+verb)
någon anlitar någon (för något)
någon anlitar någon (för att+verb)
någon anlitar något (för något)
någon anlitar något (för att+verb)
någon anlitar någon (som någon)
an­lita läkare; an­lita en ord­bok; an­lita den kommunala servicen; han var ofta an­litad som spel­man vid fester
belagt sedan ca 1670; trol. till lita (till), efter mönster av andra verb på an-
anlitaanlitande