SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
an`märkning substantiv ~en ~ar an|­märk·ning·en1på­visande av fel admin.komm.tid.JFRcohyponymklander 1cohyponymtillrättavisningcohyponym1prick 3 betalningsanmärkninghon riktade allvarliga anmärkningar mot säkerhets­föreskrifternaspec. (förr) i skolsammanhangan­teckning om dåligt upp­förande han fick anmärkning för sen an­komstibl. med bara an­tydd kritikbrist, störning kollektiv­trafiken fungerade utan anmärkningen anmärkning (mot/på ngn/ngt) (för ngt/att+V/SATS)sedan 17692kortare yttrande eller kommentar admin.komm.tid.JFRcohyponymuttalandecohyponympåpekande noter och anmärkningaröver­sättarens anmärkninghon fällde några ironiska anmärkningaren anmärkning (om ngt/SATS)sedan 1716