SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
an`mana verb ~de ~t an|­man·arrikta formell upp­maning till ngn; särsk. om myndighet e.d. formelltsamh.ni anmanas att redo­visa alla ut­gifteranmana ngn (att+)Vsedan 1662av ty. anmahnen med samma betydelse; jfr 1mana Subst.:vbid1-104755anmanande, vbid2-104755anmaning