publicerad: 2021  
annars
ann·ars
adverb
ann`ars
under andra om­ständigheter än de aktuella
det ös­regnade, annars skulle vi ha åkt till djur­parken; den annars så lugne fadern var rasande; det var den galne grannen som låg bak­om, vem annars?
äv. för övrigt
jag är till­fälligt förkyld, men annars mår jag bra
äv. i annat fall
gör som jag säger, annars får du stryk
ofta försvagat el. som ut­fyllnad var­dagligt i förbi­gående sagt, ju
Känner du inte till min kusin? Han är annars en fram­stående personlighet i musikvärlden
spec. i (för­kortad) fråga till någon om till­stånd, läge eller dylikt
Tjänare! Annars?
annars smäller det se smälla
belagt sedan förra hälften av 1300-talet (Södermanna-Lagen); fornsvenska annars; urspr. genitivform av fornsvenska annar 'annan'