SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
annihilation [-∫o´n] substantiv ~en ~er an·nihil·at·ion·enfull­ständig förintelse i vetenskapliga samman­hang; särsk. om förintelse av vissa elementar­partiklar genom att de kolliderar med mot­svarande anti­partiklar fys.vetenskapl.annihilation (av ngt)sedan 1769till annihilera