SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
annihile´ra verb ~de ~t an·nihil·er·arför­orsaka annihilation av fys.vetenskapl.annihilera ngtsedan 1571av lat. annihila´re ’reducera till noll’, till ad´ ’till’ och nih´il ’ingen­ting’ Subst.:vbid1-104890annihilerande, vbid2-104890annihilering; annihilation