publicerad: 2021  
annonsera annonserade annonserat
verb
annonse´ra [-åŋs-] el. [-åns-]
ofta med partikelnut med­dela eller erbjuda genom annons
någon annonserar (något/sats)
någon annonserar (något)
någon annonserar (sats)
någon annonserar (om något/sats)
någon annonserar (om något)
någon annonserar (om sats)
någon annonserar (ut något/sats)
någon annonserar (ut något)
någon annonserar (ut sats)
annonsera i dags­pressen; de har annonserat ut tjänsten
äv. söka viss kontakt eller tjänst (eller liknande) per annons
någon annonserar (efter någon/något)
någon annonserar (efter någon)
någon annonserar (efter något)
annonsera efter en ny sekreterare
äv. all­männare med­dela (sin av­sikt att genom­föra)
regeringen annonserade en kärvare politik
belagt sedan 1788; av franska annoncer eller tyska annoncieren; jfr ur­sprung till annons
annonseraannonserande, annonsering