publicerad: 2021  
annonspelare annons­pelaren, plural annons­pelare, bestämd plural annonspelarna
an·nons|­pel·ar·en
substantiv
[-ån`s-] el. [-åŋ`s-]
pelare för reklam­affischer och dylikt
belagt sedan 1888