publicerad: 2021  
annullera annullerade annullerat
verb
annulle´ra
förklara (beslut, kontrakt eller dylikt) ogiltigt
någon annullerar något
annullera häktnings­ordern; annullera valresultatet; års­mötet annullerade styrelsens beslut
belagt sedan 1658; av lat. annulla´re 'förinta', till null´us 'ingen'; jfr ur­sprung till 1noll!!
annulleraannullerande, annullering