SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
anod [-o´del.´d] substantiv ~en ~er an·od·enpositiv elektrod rum.MOTSATSantonymkatod anodströmelektronerna strömmar från katoden till anodensedan 1835av eng. anode med samma betydelse; av grek. an´odos ’väg upp­åt’; jfr elektrod, katod