publicerad: 2021  
anomi anomin anomier
a·nomi·er
substantiv
anomi´
sam­hälleligt till­stånd av regel­löshet eller normlöshet
belagt sedan 1887; ur grek. anomi´a 'lag­löshet', till a- 'ej' och nom´os 'lag'