SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
anony´m adjektiv ~t ano·nym1vars upphovs­man inte kan identifieras särsk. om text men äv. om muntlig kontakt admin.samh.JFRcohyponymokänd 2 de flesta hot­breven var anonymaett anonymt telefon­samtaläv. om personsom inte vill av­slöja sin identitet den anonyme uppgifts­lämnarengivaren ville vara anonymsedan 1770av grek. ano´nymos ’utan namn’; jfr akronym, namn, 1pseudonym 2som saknar individuella sär­drag och bara är en i mängden e.d. admin.sociol.JFRcohyponymopersonlig 2cohyponymomärklig man känner sig lätt anonym i stor­stadenäv. ut­vidgato­bemärkt back­hoppningen har fört en anonym till­varo i Sverige i många årsedan 1779