publicerad: 2021  
anonym anonymt anonyma
ano·nym
adjektiv
anony´m
1 vars upphovs­man inte kan identifieras särsk. om text men äv. om muntlig kontakt
de flesta hot­breven var anonyma; ett anonymt telefon­samtal
äv. om person som inte vill av­slöja sin identitet
den anonyme uppgiftslämnaren; givaren ville vara anonym
belagt sedan 1770; av grek. ano´nymos 'utan namn'; jfr ur­sprung till akronym, namn, 1pseudonym!!
2 som saknar individuella sär­drag och bara är en i mängden eller dylikt
man känner sig lätt anonym i stor­staden
äv. ut­vidgat obemärkt
back­hoppningen har fört en anonym till­varo i Sverige i många år
belagt sedan 1779