SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
anonymite`tsskydd substantiv ~et ano·nym·itets|­skydd·etlag­stadgad rätt att slippa visa sitt namn offentligt när man lämnat en upp­gift till en tidning, myndighet e.d. jur.JFRcohyponymmeddelarskydd sedan 1949