publicerad: 2021  
anpasslig an­passligt an­passliga
an|­pass·lig
adjektiv
an`passlig
ofta något ned­sättande som (allt­för) lätt an­passar sig
sam­hället är inte betjänt av an­passliga människor utan av människor med förmåga att tänka kritiskt
belagt sedan 1950