SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
an`ständigtvis adverb an|­ständ·igt·vismed hän­syn till berättigade krav eller normer allmän värderingkan författare anständigtvis beskriva hur an­dra upp­levde förintelsen?sedan 1848