SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
an`stöt substantiv ~en an|­stöt·enmoraliskt betingad förargelse psykol.de erotiska scenerna väckte anstöt i vissa kretsarflera av de när­varande tog anstöt av hans ut­brottta anstöt (av ngt)sedan 1757efter lågty. anstot med samma betydelse, med an­slutning till stöt