SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
an`strängande adjektiv, ingen böjning an|­sträng·andesom orsakar trötthet hos människa, fysisk el. psykisk admin.arb.JFRcohyponymtröttsam 1cohyponymjobbigcohyponympåfrestandecohyponymmödosam tåg­resan var mycket ansträngandeansträngande (för ngn) (att+V)sedan 1853