SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
an`svar substantiv ~et an|­svar·etskyldighet att se till att viss verksamhet fungerar och att ta konsekvenserna om så inte sker jur.samh.JFRcohyponymplikt 1 ansvarsmedvetenämbetsmannaansvardet inne­bär ett stort ansvar att ha hand om 25 barnbadning sker på eget ansvarNN tog ansvaret för att beslutet verk­ställdesäv.förpliktelse att stå till svars eller betala efter försummelse e.d. ställas till ansvarjag tar personligen på mig ansvaret för o­lyckanansvar (för ngn/ngt/SATS)sedan 1430–50Flores och Blanzeflorfornsv. andsvar ’svaro­mål; svar; an­svar’; till and- ’emot’ och svar; samma ord som eng. answer ’svar; svara’; jfr an