publicerad: 2021  
antågande ingen böjning, neutrum
an|­tåg·ande
substantiv
an`tågande
sär­skilt militär­väsen i vissa ut­tryck rörelse som inne­bär närmande till viss plats som fram­går av samman­hanget
(i) antågande
fienden var i an­tågande
äv. bildligt
sommaren var i an­tågande
belagt sedan 1747