SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
an`tal substantiv ~et, plur. ~, best. plur. ~en an|­tal·eti hel­tal an­given mängd av ngt som kan räknas utstr.medlemsantaltimantalett litet antalett stort antalde var 10 till antaletpubliken upp­gick till ett antal av flera tusenantalet å­skådare var över 20 000ett antal ngra, antalet ngrasedan 1612av lågty. an­tal med samma betydelse; jfr tal Det normala sättet att ut­trycka jäm­förelse mellan o­lika an­tal är t.ex. antalet utländska turister i Sverige var lägre i år eller de utländska turisterna i Sverige var färre i år. Uttrycket antalet utländska turister i Sverige var färre i år är ock­så vanligt men ut­gör tydligen egentligen en samman­blandning av de båda första uttrycks­sätten, och är mindre lämpligt. Tydligast syns problemet i ut­trycket *antalet turister var , där förut­sätter fler­tal men antal är en­tal.  Beträffande ut­trycket x antal, se stilruta för x.