SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
antikve´rad adjektiv antikverat antikv·er·adföråldrad eller o­tidsenlig admin.tid.antikverade teorierantikverade vapen som mauser­gevärsedan 1834efter ty. antiquiert med samma betydelse; till 2antik 1