publicerad: 2021  
antirasism anti­rasismen
anti|­ras·ism
substantiv
[-is´m] el. [an`ti-]
(åsikts)riktning som strävar efter att mot­verka rasism
partiet vill bredda sitt program med frågor om feminism och anti­rasism
belagt sedan 1967