SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
1antropoi´d substantiv ~en ~er an·tropo·id·enmännisko­liknande apa t.ex. gorilla, schimpans och orangutang zool.JFRcohyponym1primat antropoider kallas ock­så högre primatersedan 1886till antropo- och -eides ’som liknar’
2antropoi´d adjektiv, neutr. undviks an·tropo·idmännisko­liknande allmän värderingzool.antropoid intelligenssedan 1900se 1antropoid