publicerad: 2021  
apanage apanaget, plural apanage, bestämd plural apanagen
substantiv
[-a´∫]
statligt under­håll för kunglig person
prinsen fick behålla titeln och ett väl till­taget apanage
belagt sedan 1821; av franska apanage med samma betydelse; till lat. appana´re 'ut­rusta; förse med bröd', till pa´nis 'bröd'; jfr ur­sprung till 1kompani 1, panera