publicerad: 2021  
apostolisk apostoliskt apostoliska
apostol·isk
adjektiv
aposto´lisk
som hän­för sig till de första kristna apostlarna
den apostoliska tros­bekännelsen
äv. påvlig
apostoliska stolen
apostolisk succession se succession
belagt sedan 1526; jfr fornsvenska apostligh med samma bet.