publicerad: 2021  
appellationsdomstol appellations­domstolen appellations­domstolar
ap·pell·at·ions|­dom·stol·en
substantiv
[-∫o`ns-]
högre dom­stol som en appell kan riktas till
belagt sedan 1822