publicerad: 2021  
appendix appendixet, plural appendix, bestämd plural appendixen
ap·pend·ix·et
substantiv
appen´dix
1 fri­stående tillägg till skriven fram­ställning
ett appendix (till något)
ort­namnen förtecknas i en sär­skild lista, se appendix
belagt sedan 1660; av lat. appen´dix 'bi­hang', till ad´ 'till' och pende´re 'hänga'; jfr ur­sprung till pendel
2 blind­tarmens mask­formiga bi­hang
belagt sedan 1895