SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
apprecie´ra verb ~de ~t ap·preci·er·argenom­föra appreciering av ekon.MOTSATSantonymdepreciera JFRcohyponymrevalvera appreciera ngt (med BELOPP)sedan 1904av fra. apprécier med samma betydelse; till lat. pret´ium ’pris’; jfr depreciera Subst.:vbid1-106260apprecierande, appreciering