SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
approximation [-∫o´n] substantiv ~en ~er ap·prox·im·at·ion·enupp­skattat värde som inte allt­för mycket av­viker från det riktiga ofta en av­rundning admin.mat.JFRcohyponymnärmevärde en god approximation av π är 3,14äv.det att approximera han gjorde en approximation av hur mycket han tjänat under åreten approximation (av TAL)sedan 1805till approximera