SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
approximativ [-i´väv.-åk´s-] adjektiv ~t ap·prox·im·at·ivsom kan av­vika ngt från det verkliga värdet om (annat) värde mat.SYN.synonymungefärlig en approximativ an­givelse av positionenofta i adverbiell an­vändningungefär en energi­mängd som skulle svara mot approximativt 50 kraft­verksedan 1836