publicerad: 2021  
arbetsförtjänst arbets­förtjänsten arbets­förtjänster
arbets|­för·tjänst·en
substantiv
ar`betsförtjänst
ersättning för arbetsprestation i vissa samman­hang
kompensation för förlorad arbets­förtjänst
belagt sedan 1800