publicerad: 2021  
arbetsgivaravgift arbetsgivar­avgiften arbetsgivar­avgifter
arbets·giv·ar|­av·gift·en
substantiv
ar`betsgivaravgift
av­gift från arbets­givare till staten för att bekosta an­ställdas social­försäkringar
förslaget om sänkta arbetsgivar­avgifter för tjänste­sektorn
belagt sedan 1954