SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
ar`betsintensiv adjektiv ~t arbets|­in·tens·ivsom kräver stor mängd arbets­kraft om produkt, tjänst, produktions­metod e.d. ekon.JFRcohyponymkapitalintensiv det svenska jord­bruket var än­nu i början av 1900-talet mycket arbetsintensivtsedan 1966efter eng. labour-intensive med samma betydelse