SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
ar`betsköpare substantiv ~n äv. vard. arbetsköparn, plur. ~, best. plur. arbetsköparna arbets|­köp·ar·enperson eller organisation som köper arbets­insatser från an­ställd personal i ut­byte mot lön i socialistisk debattsamh.yrk.JFRcohyponymarbetsgivarecohyponymarbetstagare sedan 1891